مطالب بلك بلاگ

روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه صورت می گیرد؛

تست بازی فرمانده مقاومت با حضور ۲۰ گیمر حرفه ای

تست بازی فرمانده مقاومت با حضور ۲۰ گیمر حرفه ای

فراخوان طراحی پوستر نمایشگاه مجازی کتاب تهران

فراخوان طراحی پوستر نمایشگاه مجازی کتاب تهران

پیپ دست ساز از چه چوبی ساخته می شود

پیپ دست ساز از چه چوبی ساخته می شود
از طریق انجام آزمایش DNA صورت گرفت؛

شناسایی یکی از شهدای گم نام در دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب

شناسایی یکی از شهدای گم نام در دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب
طی حكمی از سوی خزاعی رئیس سازمان سینمایی؛

هیات امنا و هیات مدیره انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شدند

هیات امنا و هیات مدیره انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شدند

دانشجویان سینمای دانشگاه سوره فیلم می سازند

دانشجویان سینمای دانشگاه سوره فیلم می سازند
معاون پارلمانی رئیس جمهور تاكید كرد:

ضرورت تقویت حوزه های علمیه

ضرورت تقویت حوزه های علمیه

رونمایی از اعلان پرواز تا چند خبر دیگر

رونمایی از اعلان پرواز تا چند خبر دیگر

تهیه متن رپورتاژ آگهی

تهیه متن رپورتاژ آگهی
با حكم وزیر ارشاد؛

سیدمجید امامی مسئول کارگروه مد و لباس شد

سیدمجید امامی مسئول کارگروه مد و لباس شد