مطالب بلك بلاگ


شرکت صامع تولید کننده سیستم کنفرانس ایرانی

شرکت صامع تولید کننده سیستم کنفرانس ایرانی
شنبه اول مهر؛

ویژه برنامه قرار عاشقی در خانه فرهنگ مهرآباد

ویژه برنامه قرار عاشقی در خانه فرهنگ مهرآباد

جوانسازی صورت با لیزرفوتونا

جوانسازی صورت با لیزرفوتونا
یادداشت مهمان؛

تاریخ معاصر حاشیه نشین های کشور روایت نشده است

تاریخ معاصر حاشیه نشین های کشور روایت نشده است

ثبت شرکت در دبی

ثبت شرکت در دبی
با انتشار اطلاعیه ای انجام گرفت؛

تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی اصحاب فرهنگ و هنر

تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی اصحاب فرهنگ و هنر
توسط كارگروه ساماندهی مد و لباس كشور؛

نشست سوزن دوزی بلوچ در مد و لباس معاصر برگزار می گردد

نشست سوزن دوزی بلوچ در مد و لباس معاصر برگزار می گردد
توسط خانه كتاب و ادبیات؛

رونمائی از دیوان امام حسن (ع)

رونمائی از دیوان امام حسن (ع)
با حكم خسروپناه؛

مرکز رسانه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد

مرکز رسانه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد
توسط انتشارات ققنوس؛

ناخدای پانزده ساله قدم به کتابفروشی ها گذاشت

ناخدای پانزده ساله قدم به کتابفروشی ها گذاشت