آرشیو مطالب : صفحه ی ۲


ایران منتظر رأی یونسکو پرونده 6 اثر باز شد

ایران منتظر رأی یونسکو پرونده 6 اثر باز شد
با معرفی منتخبان؛

هفتمین جام قهرمان بازی های ویدئویی ایران به انتها رسید

هفتمین جام قهرمان بازی های ویدئویی ایران به انتها رسید
مدیركل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سمنان:

اوقاف کاروانسراها را رها کرده است

اوقاف کاروانسراها را رها کرده است
دیروز چهارشنبه؛

هیأت دیپلماتیک سفارت فیلیپین از موزه انقلاب اسلامی بازدید کرد

هیأت دیپلماتیک سفارت فیلیپین از موزه انقلاب اسلامی بازدید کرد

کرسی علمی- ترویجی خوانش حکمرانی مطلوب در امتداد پارادایم امامت برگزار می گردد

کرسی علمی- ترویجی خوانش حکمرانی مطلوب در امتداد پارادایم امامت برگزار می گردد

مادر شهیدان رضایی تیرآبادی به فرزندانش پیوست

مادر شهیدان رضایی تیرآبادی به فرزندانش پیوست
توسط نشر نیلوفر؛

انتشار ترجمه لوئی لامبر و دو داستان دیگر بالزاک

انتشار ترجمه لوئی لامبر و دو داستان دیگر بالزاک

خاطرات جام جهانی در مردم نگار روایت می شود

خاطرات جام جهانی در مردم نگار روایت می شود

چرا بازیگر شب دهم و شهرزاد، آزادی مشروط را پذیرفت؟

چرا بازیگر شب دهم و شهرزاد، آزادی مشروط را پذیرفت؟
علی قانع خبر داد؛

میهمان نیمه شب به کتابفروشی ها آمد

میهمان نیمه شب به کتابفروشی ها آمد