مطالب بلك بلاگ

بلك بلاگی قم برگزار می كند

نگاهی تحلیلی به نگاه امام راحل به نقش مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت كشور

نگاهی تحلیلی به نگاه امام راحل به نقش مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت كشور
پاك آئین:

نامزدهای ریاست جمهوری برای نجات رسانه ها از تعطیلی راهكار دهند

نامزدهای ریاست جمهوری برای نجات رسانه ها از تعطیلی راهكار دهند

كتاب سرمایه انسانی اشتغال پذیری منتشر گردید

كتاب سرمایه انسانی اشتغال پذیری منتشر گردید
سید جواد میری مطرح كرد؛

شخصیت دادن به انسان با اهمیت ترین شاخصه فلسفه سیاسی امامت

شخصیت دادن به انسان با اهمیت ترین شاخصه فلسفه سیاسی امامت

بهترین دوره های آموزشی در حوزه سرمایه گذاری

بهترین دوره های آموزشی در حوزه سرمایه گذاری
مدیركل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

طرح های فصلی فروش كتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر است

طرح های فصلی فروش كتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر است

اخطار صداوسیما به مردم

اخطار صداوسیما به مردم

بهترین مركز خدمات ارزی بین المللی در كشور

بهترین مركز خدمات ارزی بین المللی در كشور

چرا این مناظره ها واقعی نیست؟

چرا این مناظره ها واقعی نیست؟

ناگفته های عینك ساز ابتهاج و شكیبایی

ناگفته های عینك ساز ابتهاج و شكیبایی