مطالب بلك بلاگ

توسط نشر مركز؛

مرور جعفر مدرس صادقی بر داستان های بزرگ علوی و بهرام صادقی چاپ شد

مرور جعفر مدرس صادقی بر داستان های بزرگ علوی و بهرام صادقی چاپ شد
غفارحدادی در نشست نقد كتاب شبیه مطرح كرد؛

مخاطبان کتاب شبیه تصویر روشنی از ظهور و بعد از ظهور ندارند

مخاطبان کتاب شبیه تصویر روشنی از ظهور و بعد از ظهور ندارند
امید به خروج از شرایط فعلی موسیقی در یك نشست

بدترین اتفاق برای یک هنرمند قاطی کردن هنرش با سیاست است

بدترین اتفاق برای یک هنرمند قاطی کردن هنرش با سیاست است
جان های آشنا، ۲

چرا ابوسفیان نگذاشت فصیح ترین شاعر عرب بیابانگرد مسلمان شود؟

چرا ابوسفیان نگذاشت فصیح ترین شاعر عرب بیابانگرد مسلمان شود؟
رضوی مطرح كرد؛

شهدا را دست نیافتنی ترسیم نکنیم

شهدا را دست نیافتنی ترسیم نکنیم

روایت شان پن از شروع یک جنگ

روایت شان پن از شروع یک جنگ
خاطره بازی با جشنواره تئاتر فجر،

بعضی هنرمند شدند و برخی هم مدیر

بعضی هنرمند شدند و برخی هم مدیر

امداد خودرو تهران

امداد خودرو تهران
در تازه ترین كتاب نشر مروارید مطرح شد؛

تحلیل فیلسوف اتریشی از داستان عاشقانه ایرانی

تحلیل فیلسوف اتریشی از داستان عاشقانه ایرانی
معاون اجرایی رئیس جمهور:، در حال تكمیل،

علامه مصباح بر مسأله مهم کادرسازی متمرکز شد

علامه مصباح بر مسأله مهم کادرسازی متمرکز شد