مطالب بلك بلاگ

گفت وگو با سیدمهرداد ضیایی ـ بازیگر و مجری اهالی شب

مجری شدن بازیگر عیب نیست، نتوانستن عیب است

مجری شدن بازیگر عیب نیست، نتوانستن عیب است
آیت الله اعرافی:

استاد خسروشاهی با ارتباطات فراحوزه ای باید الگوی طلاب باشد

استاد خسروشاهی با ارتباطات فراحوزه ای باید الگوی طلاب باشد
جلسه كارگروه ساماندهی ساماندهی مد و لباس كشور برگزار شد

تاكید بر پیگیری مصوبات كارگروه مد و لباس از طرف نهادهای عضو

تاكید بر پیگیری مصوبات كارگروه مد و لباس از طرف نهادهای عضو

انتشار جامعه شناسی اعتیاد

انتشار جامعه شناسی اعتیاد

داستان های ترسناك در رادیو كابوس

داستان های ترسناك در رادیو كابوس

الزام به تنظیم سند با وكیل ملكی

الزام به تنظیم سند با وكیل ملكی

سومین همایش خیر ماندگار

سومین همایش خیر ماندگار
در اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر:

برگزیدگان جشنواره مد و لباس فجر انتخاب شدند

برگزیدگان جشنواره مد و لباس فجر انتخاب شدند

گردهمایی شاهكارهای نقاشان امپرسیونیست در استرالیا

گردهمایی شاهكارهای نقاشان امپرسیونیست در استرالیا

استفاده حداكثری از ظرفیت فضای مجازی برای برگزاری اردوهای راهیان نور

استفاده حداكثری از ظرفیت فضای مجازی برای برگزاری اردوهای راهیان نور