نامزدهای كودك و نوجوان، تاریخ و جغرافیای كتاب سال عرضه شدند

نامزدهای كودك و نوجوان، تاریخ و جغرافیای كتاب سال عرضه شدند

بلك بلاگ: نامزدهای ۳ گروه تاریخ، جغرافیا و ادبیات كودك و نوجوان سی و ششمین دوره جایزه كتاب سال معرفی گشتند.به گزارش بلك بلاگ به نقل از مهر، نامزدهای سه گروه تاریخ، جغرافیا و ادبیات كودك و نوجوان سی و ششمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران عرضه شدند.
در سوژه «تاریخ» كتاب های«تاریخ سبئوس، تألیف آر. دبلیو. تامسون، ترجمة محمود فاضلی بیرجندی، تهران: ققنوس»، «بازرگانی در روزگار اشكانیان، تالیف خسرو كیان راد، تهران: آبادبوم»، «ارنست نولته، تالیف زیگفرید گرلیش، ترجمة مهدی تدینی، تهران: ثالث»، «سفرنامه نویسی: نگاهی به تحولات سفرنامه نویسی در غرب، تالیف كارل تامپسون، ترجمه سعیده زادقناد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات»، «تاریخ به روایت فلسفه: از هرودت تا آلن بدیو، تالیف احمد محمدپور، قم: لوگوس»، «ملاحظات و محاكمات، تالیف میرزا محبعلی خان ناظم الملك، تصحیح نصرالله صالحی، تهران: طهوری»، «فاطمیان از خشونت تا رواداری، تألیف نگار ذیلابی، تهران: علمی و فرهنگی»، «باستان شناسی خلیج فارس در دوره اشكانی و ساسانی، تألیف علیرضا خسروزاده، تهران: سازمان سمت» و «تاریخ اجتماعی ـ فكری شیعة اثناعشری در هند، تألیف اطهر عباس رضوی، ترجمة عبدالحسین بینش، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» بعنوان نامزد سی و ششمین دوره جایزه كتاب سال عرضه شدند.
در سوژه «جغرافیا» باز كتاب های«ژئومورفولوژی ساختمان، فرایند و زمین ریخت ها، تالیف ایرج جباری، تهران: سازمان سمت»، «بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری، تالیف داوود مهدوی و عبدالرضا ركن الدین افتخاری و حمدالله سجاسی قیداری، تهران: سازمان سمت»، «سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن، تالیف دره میرحیدر و فاطمه سادات میراحمدی، تهران: دانشگاه تهران» و «روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری راهنمای عملی، تالیف آنتونی جیمز ویل، ترجمه احمد پوراحمد و علی حسینی، تهران: دانشگاه تهران» بعنوان نامزدهای جایزه كتاب سال شناخته شدند.
در گروه كودك و نوجوان، ۵۷ كتاب به مرحله دوم داوری سی و ششمین دوره جایزه كتاب سال راه پیدا كردند. به این ترتیب، نامزدهای جایزه كتاب سال در بخش های «دین كودك و نوجوان»، «داستان تالیف كودك و نوجوان»، «داستان ترجمه كودك و نوجوان»، «كلیات و علوم انسانی كودك و نوجوان» و «علوم و فنون كودك و نوجوان» عرضه شدند.
در سوژه «دین كودك و نوجوان» كتاب های ما «فرشته ها، تألیف غلامرضا حیدری ابهری، تهران: جمال»، «دوست خوب خدا، تألیف مسلم ناصری، تهران: جمال»، «ایستاده در كمند، تألیف علی اكبر والایی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی»، «نشانه، تألیف ابراهیم حسن بیگی، تهران: قدیانی»، «پیام های آسمانی، تألیف مرتضی دانشمند، تهران: بوستان كتاب»، «كودكان می پرسند، تألیف غلامرضا حیدری ابهری، تهران: قدیانی»، «ده قصه از امام سجاد(ع)، تألیف حمید گروگان، تهران: قدیانی» و «ده قصه از بانو فاطمه(س)، تألیفحسین فتاحی، تهران: قدیانی» به مرحله دوم سی و ششمین دوره جایزه كتاب سال راه پیدا كردند.
در سوژه «داستان تالیف كودك و نوجوان» باز ۱۸ كتاب«معجون سحرآمیز در كارخانه متروك، تألیف تینا جمالی، تهران: هوپا»، «شاخ دماغی ها، تألیف سیده عذرا موسوی، تهران: شهرستان ادب»، «شب های بی ستاره، تألیف مرضیه نفری، تهران: شهرستان ادب»، «خلال دندون، تألیف معصومه یزدانی، تهران: علمی و فرهنگی»، «چشم های سبز هی هو هاما، تألیف ریحانه جعفری، تهران: شهرستان ادب»، «دیوبند، تألیف زهرا شاهی، تهران: علمی فرهنگی»، «جزیره آهنی، تألیف عباس عبدی، تهران: علمی فرهنگی»، «ستاره، تألیف محدثه گودرزنیا، تهران: پیدایش»، «نیمه شب دریاچه، تألیف عباس عبدی، تهران: پیدایش»، «باغ خرمالو، تألیف هادی حكیمیان، تهران: شهرستان ادب»، «آخرین ها، تألیف مهدی رجبی، تهران: پیدایش»، «درخت سگ، تألیف مهدی رجبی، تهران: پیدایش»، «سوزنبان مارها، تألیف مهدی رجبی، تهران: پیدایش»، «پرندة یخ زده، تألیف مهدی رجبی، تهران: پیدایش»، «گزارش مرد لوبیایی، تألیف مهدی رجبی، تهران: پیدایش»، «نجات الاغ، تألیف: فاطمه دهقان نیری، تهران: محراب قلم»، «وقتی حیوانات باسواد می شوند، تألیف كمال بهروزكیا، تهران: محراب قلم» و «مجموعه ۵جلدی گروه ۵+۱، تألیف فرهاد حسن زاده، تهران: افق» جواز ورود به مرحله دوم داوری جایزه كتاب سال را كسب كردند.
در سوژه «داستان ترجمه كودك و نوجوان» كتاب های «عصا، تألیف پیتر هرتلینگ، ترجمة گیتا رسولی، تهران: محراب قلم»، «راز لنا، تألیف انده، ترجمة كتایون سلطانی، تهران: افق»، «زاك پسر كهكشان، تألیف ری اورایان، ترجمة امیرحسین میرزاییان، تهران: ذكر»، «باهوش، تألیف كیم اسلیتر، ترجمة مژگان كلهر، تهران: افق»، «در مدرسة كرم ها این چیزها را درس می دهند، تألیف سیمون لیا، ترجمة فرمهر منجزی، تهران: ایران بان»، «نوربرت خرگردن، تألیف انده، ترجمه سلطانی، تهران: افق»، «ماجرای باورنكردنی تابستان من، تألیف كالیر، ترجمه هیرمندی، تهران: افق»، «پینوكیو، تألیف كارلو كولودی، ترجمة بهروز غریب پور، تهران: افق»، «شاید سیب باشد، تألیف یوشی تكه، ترجمه رضی هیرمندی، تهران: افق» و «رؤیای دونده، تألیف مندلین ون درانن، ترجمة بیتا ابراهیمی، تهران: پیدایش» به عنوان۱۰ كتاب راه یافته به مرحله دوم داوری جایزه كتاب سال عرضه شدند.
در سوژه «كلیات و علوم انسانی كودك و نوجوان» ۴ كتاب«شهر ما تهران، تألیف پیمان فیوضات، تهران: كتاب قلك»، «بازی های محلی ایران برای كودكان و نوجوانان، تألیف فاطمه بدرطالعی، تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان»، « تصویرگری در ادبیات دینی كودكان و نوجوانان، تألیف جمال الدین اكرمی، تهران: علمی و فرهنگی» و «خورشید كالسكه سوار، تألیف حسین بكایی، تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان» در لیست نامزدهای جایزه كتاب سال قرار گرفتند.
همچنین، كتاب های «دانشنامه مصور دنیای شگفت انگیز سگ سانان، تألیف كلاتن، ترجمه الهام شوشتری زاده، تهران: سایان»، «دانشنامة مصور خزندگان، تألیف كلاتن، ترجمه الهام شوشتری زاده، تهران: سایان»، «دانشنامه مصور حشرات، تألیف: كلاتن، ترجمه الهام شوشتری زاده، تهران: سایان»، « دانشنامة مصور دنیای شگفت انگیز گربه سانان، تألیف: كلاتن، ترجمه: الهام شوشتری زاده، تهران: سایان»، «دانشنامه مصور پرندگان، تألیف كلاتن، ترجمه الهام شوشتری زاده، تهران: سایان»، «دانشنامه مصور پستانداران، تألیفكلاتن، ترجمة الهام شوشتری زاده، تهران: سایان»، «چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری كنم؟ تألیف ناترسون، ترجمه مهناز جعفری، تهران: مهرسا»، «چگونه عكس سه بعدی بگیریم و ببینیم؟، تألیف محمدجواد پوست پرداز جمال رادفر، تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان»، «كی ساختش ۱ و ۲ خانه های مدرن آسمان خراش ها، تألیف دیدیه كُرنی، ترجمه فرناز فرشاد، تهران: علمی و فرهنگی»، «علوم كامپیوتر بدون كامپیوتر، تألیف گروه مؤلفان، ترجمة حامد و عرفان محبی، تهران: فاطمی»، «مجموعه ماجراهای نابغه عصر حجر، تألیف بایلی، ترجمه مجید عمیق، تهران: كانون پرورش كودكان و نوجوانان»، «مجموعه دایناسور، جانوران اقیانوس و بندپایان، تألیفرودریك، ترجمه فروغ فرجود، تهران: فاطمی»، «مرجع ترافیك، تألیف محمود برآبای، تهران: قدیانی»، «مجموعه سركشیدن زیرپوست زمین، تألیف كنی، ترجمه امیر طاهری، تهران: كانون پرورش كودكان و نوجوانان»، «مجموعه دنیای اینفوگرافی، تألیفریچارد، ترجمه مجید عمیق، تهران: پیام آزادی»، «آشنایی با مهارت های زندگی برای نوجوانان، تألیف پرتو سیف اللهی، تهران: كلام» و «سیصد پدیده نجومی، تألیف جیمی ویلكینز، ترجمه محمدرضا افضلی، تهران: محراب قلم» با سوژه «علوم و فنون كودك و نوجوان» به مرحله دوم داوری جایزه كتاب سال راه پیدا كردند.

1397/11/13
14:45:06
5.0 / 5
4413
تگهای خبر: جایزه , داستان , فرهنگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳