كتاب سرمایه انسانی اشتغال پذیری منتشر گردید

كتاب سرمایه انسانی اشتغال پذیری منتشر گردید

بلک بلاگ: کتاب سرمایه انسانی اشتغال پذیری؛ مبانی نظری و کاربردش برای رشته ادبیات فارسی نوشته یعقوب انتظاری به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر گردید.


به گزارش بلک بلاگ به نقل از مهر، کتاب «سرمایه انسانی اشتغال پذیری؛ مبانی نظری و کاربردش برای رشته ادبیات فارسی» از مجموعه پژوهشهای طرح جامع اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور تألیف یعقوب انتظاری دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به بهای ۸۳ هزار تومان امسال منتشر گردید. طرح جامع اعتلا مجموعه پروژه هایی به هم پیوسته و مسئله محور است که برمبنای منشور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال های اخیر در خصوص در پیش گرفتن رهیافت بومی و کاربردی سازی علوم انسانی شکل گرفته و بر پایه خرد جمعی و تعاطی افکار خبرگان، نخست طی یک سال و نیم، از گذرگاه انجام فاز مطالعاتی و تدوین RFP عبور کرده و سپس وارد اجرای طرح ها شده است.
این طرح کلان برپایه این منطق شکل گرفت که برای بومی سازی و کاربردی سازی علوم انسانی لازم است سه مقولة مهم بصورت متمایز کاویده شوند و نهایتاً از همة طرح ها تلفیق صورت گیرد. ۱. مبانی و ریشه های علوم انسانی جدید ارزیابی و نقد شوند.(کارگروه مبانی)
۲. قلمرو و پروسه شکل گیری و سیر تاریخ ورود و استقرار این رشته ها در ایران نظر افکنده شود و نقد گردد. (کارگروه بازشناسی انتقادی و تاریخ)
۳. شیوه ها و مظاهر کاربست آنها و تعامل این رشته ها با جامعه ایران در چرخه ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.(کارگروه کاربست) از گذرگاه این کندوکاوها، اتصال یا عدم پیوند آن با گنجینه های میراثی و تناسب با تغایر احتمالی آن نسبت به نیازهای جامعه امروز روشن می شود. از طرف دیگر این طرح ها با تاکید بر میراث های فرهنگ بومی و دینی و با پشتوانه بهره گیری از مطالعات جهانی و ملی و بصورت شیکه برنامه محصول گرا و هم افزایانه شکل یافته اند و با رویکرد بین رشته ای و با مشارکت پژوهشگران توانای پژوهشگاه و صاحب نظران سرآمد سطح ملی تدوین شده اند. فته شده است که شامل تمام سطوح و گرایش های زبان و ادبیات فارسی می شود. مطالب کتاب به ترتیب می تواند برای سیاست گذاران اشتغال و توسعه سرمایه انسانی، پژوهشگران اقتصادی و دانشجویان علوم اقتصادی مفید باشد. کتاب شامل ۹ فصل است که عناوین آن عبارتست از کلیات، مؤلفه های بنیادین سرمایه انسانی، سرمایه انسانی اشتغال پذیری، بازار خدمات آموزش عالی رشته ادبیات فارسی، بازار کار دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی، هماهنگی بازارهای آموزش عالی و کار دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی، تحلیل تجربی محتوای سرمایه انسانی رشته ادبیات فارسی، تحلیل شکاف عرضه و تقاضای سرمایه انسانی دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی و جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها. در قسمتی از مقدمه این اثر به قلم نویسنده آمده است: هدف کلی کتاب حاضر تحلیل سرمایه انسانی اشتغال پذیری است که با سه هدف جزئی دنبال می شود: ۱. بررسی و توسعه مبانی نظریه سرمایه انسانی ۲. بررسی و تحلیل کمیت و کیفیت عرضه و تقاضای آموزش عالی(محتویات برنامه های درسی، آموزشی و مبانی فکری رشته ادبیات فارسی) ۳. بررسی و تحلیل کمیت و کیفیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی ادبیات فارسی و ۴. تحلیل هماهنگی دو بازار خدمات آموزش عالی و بازار کار دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی است. برای پیگیری اهداف مورد اشاره از داده های میدانی و اسنادی در قالب یک روش تحقیق آمیخته(کیفی و کمی) استفاده شده است. از تحقیق کیفی برای استخراج و ارزیابی مهارت های اشتغال پذیری در رشته ادبیات فارسی استفاده کردیم. از تحقیق کمی نیز برای تحلیل محتوای سرمایه انسانی و تعیین سطح عرضه و تقاضای سرمایه انسانی و تعیین شکاف آنها در این رشته بهره جستیم. مطالب کتاب در سه بخش و نه فصل سازمان یافته است: فصول اول و آخرفرابخشی هستند. در فصل مباحث طرح نامه پژوهش ارائه شده است و فصل آخر نیز به جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها می پردازد. بخش اول شامل دو فصل دوم و سوم است. در فصل دوم مبانی نظری سرمایه انسانی بررسی، مفهوم سرمایه انسانی بازتعریف و مؤلفه های بنیادی آن شناسایی شده اند. بخش دوم مشتمل بر سه فصل است. در این بخش بازار خدمات آموزش عالی در رشته ادبیات فارسی، بازار نیروی کار دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی و تعامل این دو بازار به ترتیب در سه فصل بعدی تحلیل شده است.
بخش سوم که فصول هفتم و هشتم کتاب را در بر می گیرد، به تحلیلهای تجربی سرمایه انسانی اشتغال پذیری می پردازد. در فصل هفتم رابطه ساختار مؤلفه سرمایه انسانی دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی تحلیل شده است. در فصل هشتم عرضه و تقاضای مؤلفه های متنوع سرمایه انسانی دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی بررس و مقایسه شده و شکاف بین مؤلفه های مختلف سرمایه انسانی دانش آموختگان ادبیات فارسی تعیین شده است.


منبع:

1400/03/21
11:30:49
0.0 / 5
782
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳