بادامچی:

انقلاب ما یك انقلاب فرهنگی بود نه سیاسی

انقلاب ما یك انقلاب فرهنگی بود نه سیاسی

به گزارش بلک بلاگ عضو هیات علمی اندیشکده مهاجر اظهار داشت: متاسفانه پس از مقطع انقلاب و در نظام برآمده از انقلاب، یک انقلاب فرهنگی به جای انقلاب سیاسی گنجانده شد.به گزارش بلک بلاگ به نقل از مهر، محمدحسین بادامچی عضو هیئت عمی اندیشکده راهبردی مهاجر، در نشست آینده انقلاب، بیم ها و امیدها با عنوان «انقلاب ما در عمل یک انقلاب فرهنگی بود نه یک انقلاب سیاسی» که توسط حوزه دانشجویی دانشگاه شریف در 17 اردی بهشت ماه 1400 به صورت مجازی برگزار شد اظهار داشت: وقتی از آینده انقلاب، بیم ها و امیدها صحبت می نماییم باید توجه داشته باشیم در مقطعی به سر می بریم که خود ایده انقلاب گرفتار ابهام و آشفتگی شده است. مساله این است که با ایده انقلاب مواجه نیستیم بلکه با نظام برآمده از انقلاب مواجهیم و این مساله ای است که نسل های سوم و چهارم انقلاب ها با آن مواجهند.
بادامچیان اضافه کرد: نسل های سوم و چهارمی که پس از بعثت پیامبر(ص) در درون جامعه دینی شکل گرفتند تلقی که از قرآن، انقلاب و بعثت پیامبر(ص) داشتند تلقی بود که از دستگاه خلافت اموی می گرفتند که به تدریج هم حوادث دهه چهارم و پنجم انقلاب پیامبر(ص) رخ داد و بعد هم که سراشیبی خلافت اموی واقع شد.
عضو هیئت علمی اندیشکده راهبردی مهاجر افزود: نسل سوم و چهارم پس از بعثت پیامبر(ص) وقتی با عبارات پیامبر، اسلام و قرآن برخورد می کردند با ایده انقلاب مواجه نبودند بلکه با نظام برآمده از انقلاب مواجه بودند. ما هم در دوره ای هستیم که ایده انقلاب گرفتار ابهام و آشفتگی شده و سوال اصلی اینجا است که نظام استقرار یافته بعد از انقلاب تا چه حد توانسته ایده انقلاب را محقق کند؟
وی اظهار داشت: اگر فرض نماییم ما آخرین نسلی هستیم که می توانیم نسبت زنده و بی واسطه ای با ایده انقلاب بگیریم این اجازه را به خود می دهم که برخی ایده های انقلاب را فرض بگیرم. مجموعه گفتارهایی که امام خمینی(ره) از سال 1342 تا مقطعی که در پاریس هستند مطرح می کنند، مفاهیمی چون عدالت، آزادی، جمهوری و حق تعیین سرنوشت برای آحاد ملت، جامعه بی طبقه توحیدی و استقلال در همه ساحات و نفی سلطه و استبداد و استثمار رویکردهایی هستند که در همه گفتارهای نهضت امام منعکس بودند و کسی نمی تواند منکر آنها شود.
بادامچیان افزود: این مفاهیم را در آثار امام خمینی(ره) و ادبیات روشنفکران انقلاب چون شریعتی، آثار جلال آل احمد، آیت الله طالقانی و مهندس تاجر می بینیم. حتی در تلقی شهید بهشتی از جمهوری اسلامی که پیش از رای گیری جمهوری اسلامی ایران از تلوزیون پخش گردید و در قانون اساسی بخصوص مقدمه، اصول کلی آنرا منعکس شده می بینیم.
عضو هیات علمی اندیشکده مهاجر اظهار داشت: زمانی که می خواهیم از ایده انقلاب به مفهوم نظام حکمرانی منتقل شویم این مساله مطرح می شود که چقدر پایه های این نظام، برآن ایده ها و آرمان ها (ی اولیه) شکل گرفته است؟ وقتی درباره نظام حکمرانی صحبت می نماییم بحث ما یک بحث روبنایی، نظری، فرهنگی و اعتقادی نیست که به شیوه رسانه ای یا شیوه مد نظر فیلسوفان، مبلغان دین و روحانیون با آن مواجه شویم بلکه ما با خود نظام عینی حکمرانی مواجه هستیم به روشی که باید با رویکرد جامعه شناختی، انتقادی، عینی نگرانه و عمل نگرانه با آن ارتباط بگیریم.
وی اضافه کرد: به عبارتی در یک حوزه کاویده شده حرف نمی زنیم بلکه در یک حوزه بکر صحبت می نماییم چون آنچه در ارتباط با انقلاب ما و در ارتباط با حکمرانی پس از انقلاب ما و حتی پیش از انقلاب ما گفته شده عموما گفتارهای عقیدتی و ایدئولوژیک بوده و هیچکدام آنها مطالعه عینی بر پایه نظام حکمرانی انجام نداده اند.
بادامچیان اظهار داشت: بعضی از مباحث درباره دوره پهلوی هم بحث های جدیدی است و تازه با برخی ابعاد و نوع مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن دوران آشنا می شویم. ازاین رو راجع به مبحث پژوهشی صحبت می نماییم که بسیار بکر است و بخش عمده ای از آن به فقدان رویکرد به پس از انقلاب برمی گردد یعنی جامعه شناسی که بخواهد از این منظر به موضع نگاه کند، متاسفانه وجود نداشته و قرار هم نبوده که وجود داشته باشد.
عضو هیات علمی اندیشکده مهاجر در ادامه اظهار داشت: از نظر من انقلاب ما، یک انقلاب سیاسی که منجر به تغییر در دستگاه حکمرانی شود، نبوده است و تمام روندهای حکمرانی ما پس از انقلاب، تداوم و بسط حکمرانی قبل از انقلاب است و امکان دارد نتیجه من در اینباره، رادیکال به نظر برسد.
بادامچیان اضافه کرد: با این که ایده انقلاب ما سیاسی بوده، اما تحقق آن به شکل فرهنگی رخ داده و نظامات ما نه تنها تغییری نکردند که همان بسط حکمرانی نظامات قبل از انقلاب هستند. زمانی که صحبت از حکمرانی می نماییم باید مواردی چون ماهیت نهاد دولت را بررسی نماییم، اینکه نهاد دولت قبل و پس از انقلاب چه تغییری کرده است؟
عضو هیات علمی اندیشکده مهاجر اظهار داشت: باید ببینیم این نظام سیاسی، نظام مشروطه یا جمهوری یا نظام مطلقه است؟ باید وضعیت نیروهای مسلح را بررسی نماییم، آیا نیروهای مسلح دست بالا را در سیاست و اقتصاد و فرهنگ دارند یا تحت کنترل نیروهای مدنی و سیاسی هستند؟ آیا نهاد دین یک وضعیت انتقادی و مشروطه کننده دارد یا یک وضعیت توجیه کننده و محافظه کار؟
وی خاطرنشان کرد: آیا الگوی توسعه ما تغییری کرده یا همان الگوی مدرنیزاسیون آمرانه بر پایه مدیریت تکنوکرات ها است؟ آیا ابتلای به نفت تغییری کرده یا خیر؟ آیا دولت رانتیر تغییری داشته یا خیر؟ آیا نظام اقتصادی ما یک نظام اقتصادی رانتی و مبتنی بر روابط آلوده و اتصال حاکمیتی است یا نظام اقتصادی مبتنی بر ریسک و رقابت و تولید؟
بادامچیان در ادامه اظهار داشت: آیا نظام ارتباطی و رسانه های ما متضمن آزادی بیان شده اند یا همچنان در خط مونولوگ حاکمیتی و محدود کردن امکان آزادی و گفت وگوی درون جامعه عمل می کنند؟ آیا مدل شهرسازی ما تغییری کرده یا به نفع طبقات بالا است؟ آیا توانسته ظرفیت های خودش را به روی همه طبقات پایین باز کند؟ آیا حاشیه نشینی برچیده شده یا خیر؟ آیا نظام توزیع منابع و منافع مرکز پیرامون که همه چیز در تهران و مراکز استان ها است و مناطق مرزی و شهرستان ها همگی محروم هستند برچیده شده است یا خیر؟
عضو هیات علمی اندیشکده مهاجر اظهار داشت: آیا برخورد با اقلیت های بومی و مذهبی تغییر کرده و و امکان ترقی را به آنها داده است یا خیر؟ آیا منطق سیاست خارجی ما از منافع ملی و توسعه طلبی ارضی به سمت منافع مستضعفین تغییری کرده است یا خیر؟ آیا روابط طبقاتی، نظام الیگارشی، انحصار منافع و منابع در طبقه خاص و تقسیم اینکه همیشه بازنده بازنده و برنده برنده است برچیده شده است یا خیر؟
وی اضافه کرد: آیا وضعیت تولید ما از دلالی و سوداگری به اهمیت و کرامت فرد تولیدکننده و کشاورز تغییر کرده است یا خیر؟ آیا همچنان رشد پولی برپایه ملک، طلا، دلار و دلالی است و نظام پولی ربوی است یا خیر؟
بادامچیان اظهار داشت: سوال دیگر این است که وضع رشد فکری تغییری کرده و روشنفکری، آگاهی و آگاهی های عمومی در نسبت با مسائل جهانی و امکان نفوذ افکار عمومی جهان و گفتگو و بحث ما افزوده شده یا ما همچنان خودمان را یک کشور جهان سومی و منزوی تلقی می کنیم؟ آیا تصور ما از علم و فناوری یک تصور صرفاً استفاده از علم و فناوری بعنوان ابزار اقتدار مقطعی هست و ما توانسته ایم در عرصه رشد علم و فناوری در مقیاس انسانی و جهانی آن مشارکت نماییم یا خیر؟
عضو هیات علمی اندیشکده مهاجر اظهار داشت: آیا نظام آموزشی ما نظام آموزشی است که به رشد افراد، تفکر انسان های آزاد و حر با روحیه انقلابی منجر می شود یا برعکس در صدد ایجاد افرادی مطیع و سر به راه و رامی بوده است که در نهایت هم به تولید فکر و کار منجر نشده است؟
وی افزود: آیا در نظام ما چرخش نخبگان وجود دارد یا خویشاوند سالاری همچنان حاکم است؟ آیا تهذب و آزادی احزاب وجود دارد یا خیر؟ و به صورت کلی رابطه دولت و ملت تغییری کرده است یا همچنان دولت، ملت را صغیر می پندارد و خودش را قیم ملت می داند و ساختار پدرسالارانه است؟ سیستمی که حاکمان قیم مردم و فاقد شعور و فرهنگ هستند؟
بادامچیان اظهار داشت: آیا تفکیک قوا وجود دارد و استقلال حوزه قضایی شکل گرفته است یا خیر؟ چیزی به نام حوزه عمومی اساسا شکل گرفته است یا خیر؟ مفهومی به نام دادستانی بعنوان مدعی العموم توانسته پس از انقلاب شکل بگیرد یا خیر؟ آیا زنان همچنان تحت انقیاد مردان و موجودات درجه دومی هستند که حق مداخله و مشارکت در حوزه عمومی و سیاسی را ندارند؟
عضو هیات علمی اندیشکده مهاجر در انتها با تکیه بر اینکه انقلاب ما یک انقلاب سیاسی نبود اظهار داشت: جمیع مباحثی که مطرح کردم شاخصهای حکمرانی هستند و تحلیل ها نشان داده است که در تمامی این حوزه ها نه تنها ادامه حکمرانی پهلوی هستیم بلکه برخی شاخص ها را خراب تر هم کرده ایم. متاسفانه پس از مقطع انقلاب و در نظام برآمده از انقلاب، یک انقلاب فرهنگی به جای انقلاب سیاسی گنجانده شد و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم یک انقلاب فرهنگی در دوره شاه شروع شده بود که عملا انقلاب ما را بلعید و نشانه هایش را هم می توانیم در رجالی ببینیم که از نظام پیش از انقلاب به نظام پس از انقلاب منتقل شدند و نظام ما را به سمتی بردند که نه ادامه نظام پهلوی باشد و نه ادامه دهنده آرمان های انقلاب و انقلاب در عمل به روبنای فرهنگی رسانه ای و ایدئولوژیک تبدیل شد. این مقطعی است که ما در آن به سر می بریم.


1400/02/20
11:01:51
0.0 / 5
969
تگهای خبر: آموزشی , رسانه , رمان , سیستم
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳