كتاب تاب آوری هدفمند منتشر شد

چگونه كسب و كارهای سازگار و شكوفا در دنیای پر از تغییر خلق كنیم؟

چگونه كسب و كارهای سازگار و شكوفا در دنیای پر از تغییر خلق كنیم؟

بلک بلاگ: کتاب تاب آوری هدفمند؛ خلق کسب و کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر تألیف جوزف فیکسل با ترجمه سید عباس ابراهیمی و حسین چیت گران به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه هابه گزارش بلک بلاگ به نقل از مهر، کتاب تاب آوری هدفمند؛ خلق کسب و کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی، بعنوان منبع اصلی دروس «مدیریت تحول سازمانی» و «سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها» ترجمه شده است و نیز برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی در درس «مدیریت استراتژیک» و برای دانشجویان رشته مدیریت صنعتی در درس «مدیریت عملکرد» در سازمان های صنعتی نیز قابل استفاده می باشد.
همچنین در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته کارآفرینی در دروس «مدیریت کسب و کارهای کوچک»، «فرایندهای کسب و کار» و برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در دروس «طرح ریزی کسب و کار» و «مدیریت تفکر» و «تحول استراتژیک» از مجموعه دروس «گرایش مدیریت استراتژیک»، «مدیریت راهبردی پیشرفته» در همه گرایش ها و برای دانشجویان رشته مدیریت کسب وکار ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعة دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.
در سالهای اخیر در کشور ما خیلی از کارخانه ها تعطیل شده اند یا به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به کار خود ادامه می دهند. ناگفته نماند که بعضی از این کارخانه ها بیش از نیم قرن سابقه‌ی فعالیت داشته اند. کارخانه هایی که نامشان بر سر زبان ها بود و همه آنها را می شناختند. با توجه به این که صنایع و کسب وکارها، به خصوص صنایع کوچک و متوسط، نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا می کنند، و از سویی این صنایع هنگام رویارویی با تهدیدات محیطی به شدت لطمه پذیرند، و نیز باتوجه به نبود دانش نظری و عملی درباب تاب آوری، بی توجهی به صنایع کوچک و متوسط از حیث تاب آوری در ایران، نقش مهم صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور و خصوصاً جایگاه این صنایع در تحقق اقتصاد مقاومتی و غیر فعال شدن خیلی از شرکت های کوچک و متوسط در سالهای اخیر، مترجمان درصدد ترجمه‌ی کتاب تاب آوری هدفمند: خلق کسب و کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر، اثر جوزف فیکسل، برآمده اند.
دکتر جوزف فیکسل، استاد دانشگاه ایالتی اوهایو، مدیر و مؤسس شرکت EcoNomics LLC مدیری شناخته شده در اجرای شیوه های کسب وکار سازگار است، ازجمله مدیریت چرخه‌ی زندگی، طراحی محیط زیست و مدیریت زنجیره‌ی تامین. وی بیش از بیست سال مدیر و مشاور شرکت های صنعتی و سازمان های دولتی بوده است و درباب تاب آوری کسب وکارها تألیفات مختلفی دارد. مشتریان شرکت فیکسل شرکت های چندملیتی اند، ازجمله شرکت های مربوط به خودرو، الکترونیکی، دفاعی، پتروشیمی، دارویی و کشاورزی. کتاب تاب آوری هدفمند: خلق کسب و کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر مهم ترین اثر فیکسل و حاصل مطالعات و تجربیات ایشان در شرکت های مختلف است.
در این کتاب راهبردهای تابآوری با جزئیات بیشتری تشریح می شوند و مطالعات موردی مربوط به شرکتهایی ارائه می گردند که در حوزه‌ی تابآوری سازمانی وجود دارند. این کتاب در سه بخش و دوازده فصل تنظیم شده است. در بخش اول تاب آوری بعنوان راهبردی رقابتی مطرح است. در این بخش، شرح می دهیم که چرا باید روش های مدیریت ریسک سنتی را با بهبود تابآوری و انطباقپذیری تقویت کرد. باید از سیستم های زندهای یاد بگیریم که ذاتاً تابآور هستند و بطور مستمر با تغییرات انطباق می یابند. طبیعت نیازی به برنامهریزی راهبردی ندارد.
بخش دوم به اعمال تاب آوری بنگاه اختصاص دارد. در فصول مختلف این بخش مواردی از این دست مطرح اند: چگونه تابآوری ارزش سهام داران را بیشتر می کند و چگونه با فرایندهای کسب وکار، ازجمله مدیریت زنجیره‌ی تامین، مدیریت محیط و مدیریت منابع انسانی، تلفیق می-شود. در ادامه‌ی این بخش ابزارها و فاکتورهای مختلفی مطرح می گردند که برای ارزیابی و مدیریت تابآوری در دسترس اند. در بخش سوم رهنمودهایی بمنظور اتخاذ رویکرد سیستمی به «طراحی برای تابآوری» ارائه می گردند و پیوندهای مهمی میان سازمان، جامعه‌ی بیرونی و اکوسیستم ها در نظر گرفته می شوند. موضوع فصل آخر این است که چگونه تابآوری کوتاهمدت می تواند مسیری به سمت پایداری بلندمدت بگشاید، به شرطی که بده بستان (موازنه) میان آن دو را درک نماییم.
مدیران صنایع، کارشناسان، استراتژیست های شرکتها و دانشجویان علم مدیریت مخاطبان اصلی این کتاب هستند. به عقیده‌ی ما در وضعیت کنونی کشور، کسب و کارهای داخلی بیش از هر زمانی نیازمند راهبردهای تاب آوری برای مجموعه های خود هستند و امیدواریم این کتاب بتواند راهنمای مناسبی برای مدیران کسب وکارها و شرکت های فعال در کشور بمنظور مواجهه با بحران های موجود باشد. در پایان، ضمن قدردانی از همکاران و اعضای هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، معاون محترم پژوهشی دانشگاه سمنان و همین طور همکاران گران قدرمان در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) که در چاپ این کتاب همکاری داشته اند، از خداوند متعال رشد، شکوفایی و توفیق بیش از پیش صنایع و کسب و کارهای کشور را مسئلت داریم.
فهرست مطالب
پیشگفتار مترجمان
پیشگفتار
بخش اول: تاب آوری به مثابه راهبردی رقابتی
فصل اول: استقبال از تغییر
فصل دوم: از ریسک تا تاب آوری
فصل سوم: تفکر سیستمی
فصل چهارم: بنگاه تاب آور
بخش دوم: اِعمال تاب آوری بنگاه
فصل پنجم: ایجاد ارزش تجاری
فصل ششم: تاب آوری در مدیریت زنجیرة تامین
فصل هفتم: تاب آوری در مدیریت زیست محیطی
فصل هشتم: تاب آوری سازمانی
فصل نهم: ابزارهایی برای مدیریت تاب آوری
بخش سوم: طراحی سیستم های تاب آور
فصل یازدهم: اتصال به سیستم های گسترده تر
فصل دوازدهم: نگاه به آینده: از تاب آوری تا پایداری
منابع
واژه نامه
نمایه
در قسمتی از پیشگفتار مترجمان آمده است: بیشتر مدیران واقف اند که دیر یا زود با موقعیت های پیش بینی نشده ای روبه رو می گردند که سازمان هایشان را در معرض خطر شکست و نابودی قرار می دهند؛ بنابراین، می توان اظهار داشت که تاب آور ساختن سازمان ها سفارش ای راهبردی است که هزینه هایی نیز به همراه دارد. برای مثال، یک شرکت می تواند با گسترش خرید مواد اولیه از چند تامین کننده با اختلالات پیش آمده در زنجیره‌ی تامین روبرو شود یا با ایجاد و توسعه‌ی تیم های کاری مستقل طیف وسیعی از مشکلات پیش بینی نشده، مانند افت کیفیت یا درخواست های غیر معمول مشتریان، را حل نماید.
با مطالعه‌ی ادبیات مربوط به تاب آوری سازمانی به این نتیجه می رسیم که دو دیدگاه در مورد این نوع تاب آوری وجود دارد: در دیدگاه اول، بعضی از پژوهشگران تاب آوری سازمانی را توانایی بازگشت به حالت اولیه بعد از مواجهه با موقعیت های سخت، استرس زا و پیش بینی نشده در نظر می گیرند. این دیدگاه شبیه تعریف تاب آوری در علم فیزیک است که در آن یک ماده در صورتی تاب آور قلمداد می شود که بتواند پس از کشیدگی یا خم شدن به شکل اولیه بازگردد. در این تعریف، بر راهبردهای مقابله و قابلیت ازسرگیری عملکرد مطلوب تاکید می شود و معمولاً این دیدگاه به رویارویی با سختی ها ربط دارد. در دیدگاه دوم، بعضی از پژوهشگران تاب آوری سازمانی را چیزی فراتر از توانایی بازگشت به حالت اولیه می دانند، مثلاً توسعه‌ی قابلیت های جدید و افزایش توانایی هماهنگ شدن با تغییرات و ایجاد فرصت های نو از مواردی هستند که در تحقیقات به آنها اشاره شده است. در این دیدگاه، تاب آوری سازمانی عامل پیشرفت سازمان در نظر گرفته می شود. درواقع، تاب آوری سازمانی عاملی مهم در ایجاد قابلیت های اصلی سازمان است، قابلیت هایی که به واسطه‌ی آنها دو کار صورت می گیرد: ۱) برطرف شدن مشکلات و معضلات فعلی و ۲) استفاده از فرصت ها و رقم زدن آینده ای موفقیت آمیز برای سازمان. بنظر می رسد این دو نگاه (و حتی نگاه تلفیقی که بنا بر آن، تاب آوری سازمانی عبارت است از توانایی پیش بینی کردن فرصت های مهم بر طبق روندهای در حال ظهور، تغییر یافتن و منطبق شدن مداوم در محیطی آشفته و برگشتن سریع به حالت اولیه پس از مواجهه با فاجعه) اهمیت پرداختن به این پدیده را به وضوح بیان کرده اند.
کتاب تاب آوری هدفمند؛ خلق کسب و کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر تألیف جوزف فیکسل با ترجمه سید عباس ابراهیمی و حسین چیت گران به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) به بهای ۴۱ هزار تومان منتشر گردید.

1399/10/03
22:21:15
5.0 / 5
1099
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴