آرشیو مطالب : نویسنده

با عنوان ابوهلال عسكری: پدیده ادبی قرن چهارم

اولین كتاب در معرفی ادیب شهیر قرن چهارم به عموم مخاطبان منتشر گردید

اولین كتاب در معرفی ادیب شهیر قرن چهارم به عموم مخاطبان منتشر گردید
توسط انتشارات كتاب نیستان

آسیاب كرانه فلاس الیوت به فارسی منتشر گردید

آسیاب كرانه فلاس الیوت به فارسی منتشر گردید
از سوی رادیو ارسباران صورت گرفت

انتشار پادكست یلدای دور از هم، نه دور هم

انتشار پادكست یلدای دور از هم، نه دور هم
توسط نشر میلكان انجام شد؛

چاپ كتابی برای مهار تشویش های انسان امروز

چاپ كتابی برای مهار تشویش های انسان امروز
توسط نشر ۲۷؛

مجموعه گزیده اشعار ابوالفضل سپهر چاپ شد

مجموعه گزیده اشعار ابوالفضل سپهر چاپ شد
اكرم سادات هاشمی پور:

شاعران و نویسندگان با قلم هایشان نوجوانان را وادار به تفكر كنند

شاعران و نویسندگان با قلم هایشان نوجوانان را وادار به تفكر كنند
توسط انتشارات نگاه؛

ترجمه اگر گربه ها نبودند چاپ شد

ترجمه اگر گربه ها نبودند چاپ شد
توسط انتشارات سمت

مجموعه 4 جلدی سر سخنان نغز خاقانی منتشر گردید

مجموعه 4 جلدی سر سخنان نغز خاقانی منتشر گردید
توسط نشر نو انجام شد؛

چاپ كتابی درباره گذشته سلسله مراتب و شبكه قدرت در جهان

چاپ كتابی درباره گذشته سلسله مراتب و شبكه قدرت در جهان
توسط موسسه پژوهشی بایسنغر؛

گوهری در صدف در هرات معرفی می شود

گوهری در صدف در هرات معرفی می شود
توسط انتشارات سوره مهر؛

پوتین قرمزها به چاپ ششم رسید

پوتین قرمزها به چاپ ششم رسید

روزشمار بازگشت به هور رونمایی گردید

روزشمار بازگشت به هور رونمایی گردید
پیمان خاكسار عنوان كرد

نمی دانم برنده نوبل را از كجا پیدا كردند!

نمی دانم برنده نوبل را از كجا پیدا كردند!

وضعیت احمدرضا احمدی بعد از سكته مغزی

وضعیت احمدرضا احمدی بعد از سكته مغزی
پیام های كه برای درگذشت عباس جوانمرد مخابره می شود

پهلوان اكبر تئاتر هیچ گاه نمی میرد

پهلوان اكبر تئاتر هیچ گاه نمی میرد
توسط نشر ققنوس؛

ترجمه موسی چاپ شد

ترجمه موسی چاپ شد
توسط انتشارات سوره مهر؛

كتاب اشك جمعه درباره ۱۷شهریور چاپ شد

كتاب اشك جمعه درباره ۱۷شهریور چاپ شد
توسط انتشارات سوره مهر؛

سفرنامه حج برهوت زیبا چاپ شد

سفرنامه حج برهوت زیبا چاپ شد
توسط انتشارات سروش؛

دختران آفتاب به چاپ سی وسوم رسید

دختران آفتاب به چاپ سی وسوم رسید

مجموعه اشعار محمد رضا آقاسی منتشر گردید

مجموعه اشعار محمد رضا آقاسی منتشر گردید
توسط انتشارات ققنوس انجام شد؛

چاپ ترجمه كتاب ظهور داعش

چاپ ترجمه كتاب ظهور داعش
از سوی انتشارات كانون پرورش فكری

قصه های سر و ته محمدرضا شمس بازنشر شد

قصه های سر و ته محمدرضا شمس بازنشر شد

ترانه فراموشی به چاپ رسید

ترانه فراموشی به چاپ رسید

ارتباط تئاتر، داس و آتش سوزی

ارتباط تئاتر، داس و آتش سوزی
۶ سال پس از غول مدفون

ایشی گورو نخستین رمانش بعد از دریافت نوبل را منتشر می كند

ایشی گورو نخستین رمانش بعد از دریافت نوبل را منتشر می كند

به گواه یك خیال در قاب پنجره منتشر گردید

به گواه یك خیال در قاب پنجره منتشر گردید

انتشار آخرین كتاب سوسن طاقدیس

انتشار آخرین كتاب سوسن طاقدیس
عضو هیات علمی دانشنامه جهان اسلام:

امام خمینی از اصل امامت شیعه تفسیری عرفانی و فلسفی عرضه نمود

امام خمینی از اصل امامت شیعه تفسیری عرفانی و فلسفی عرضه نمود

گفت وگوی آنلاین ایران درودی

گفت وگوی آنلاین ایران درودی

خلیج فارس به روایت اسناد دو موزه همسایه

خلیج فارس به روایت اسناد دو موزه همسایه