مطالب بلك بلاگ

نگاهی به اخبار رسانه های جهان

شكست انحصار واكسن آمریكا و روسیه آری، آلمان نه

شكست انحصار واكسن آمریكا و روسیه آری، آلمان نه
در نهمین روز از عملیات بیت المقدس چه گذشت؟

روزی كه هویزه آزاد شد

روزی كه هویزه آزاد شد
گفت وگوی مهر با سجاد صفارهرندی

فلسفه تاریخ در واقع كلان روایت پیشرفت غرب است

فلسفه تاریخ در واقع كلان روایت پیشرفت غرب است

شاهنامه با سخنوران فراخوان داد

شاهنامه با سخنوران فراخوان داد

ارسال اس ام اس انتخاباتی

ارسال اس ام اس انتخاباتی
توسط انتشارات كتاب طه انجام شد؛

چاپ كتابی درباره فرانظریه یكپارچگی اخلاق

چاپ كتابی درباره فرانظریه یكپارچگی اخلاق

در سوگ قاسم آهنین جان

در سوگ قاسم آهنین جان
عماد افروغ:

علم در كشور ما شبیه تاریكخانه است نه نور

علم در كشور ما شبیه تاریكخانه است نه نور

انتقاد از مستند سیمین در بی بی سی

انتقاد از مستند سیمین در بی بی سی

لطمه شناسی رسانه های جمعی منتشر گردید

لطمه شناسی رسانه های جمعی منتشر گردید