آرشیو مطالب : مطبوعات

در حال به روزرسانی،

آغاز نشست خبری آلبوم جدید شجریان و قربانی

آغاز نشست خبری آلبوم جدید شجریان و قربانی
به قلم محمدرضا وحیدزاده؛

از این ستون به آن به ستون منتشر گردید

از این ستون به آن به ستون منتشر گردید
كریم رجب زاده عنوان كرد

شاعرانی كه مظلوم واقع شده اند

شاعرانی كه مظلوم واقع شده اند
توسط خانه كتاب؛

كتاب قباله كتاب، مطبوعات، چاپ منتشر گردید

كتاب قباله كتاب، مطبوعات، چاپ منتشر گردید
انتقادات تند فرهاد تیمورزاده به یك جایزه:

آثار تالیفی تخصصی و علمی بومی در جایزه كتاب سال از پیش باخته اند

آثار تالیفی تخصصی و علمی بومی در جایزه كتاب سال از پیش باخته اند

موافقتنامه بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات به امضا رسید

موافقتنامه بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات به امضا رسید

نظر هیات منصفه مطبوعات درباره پایگاه خبری نماینده

نظر هیات منصفه مطبوعات درباره پایگاه خبری نماینده
مدیرعامل شركت تعاونی مطبوعات در نشست خبری مطرح كرد؛

توقیف ملك تعاونی مطبوعات به دلیل عدم اجرای تعهدات وزارت ارشاد

توقیف ملك تعاونی مطبوعات به دلیل عدم اجرای تعهدات وزارت ارشاد

وزیر ارشاد به دنبال مشكلات اخیر مطبوعات

وزیر ارشاد به دنبال مشكلات اخیر مطبوعات